Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект Изграждане на Площадка за пикник и два броя екопътеки до защитена местност с диворастящи божури в околностите на село Добротица

Дата на публикуване: 29.07.2022
Последна актуализация: 28.07.2023