Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2022

 

Община Ситово е осигурила удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички  в служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване, чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността  в служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване.