Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления за конкурси за държавни служители Ред за кандидатстване за стаж

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.09.2022

Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по служебно правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Закона за държавния служител и  задължително се предхожда от конкурс.

Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по трудово правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Кодекса на труда.