Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC88C3
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8824

Протоколи от 2020г.

Дата на публикуване: 23.03.2022
Последна актуализация: 23.03.2022
Протокол №12 от 21.12.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №11 от 27.11.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №10 от 28.10.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №9 от 30.09.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №8 от 31.08.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №7 от 30.07.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №6 от 30.06.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №5 от 29.05.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №4 от 28.04.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №3 от 31.03.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №2 от 28.02.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Протокол №1 от 30.01.2020 г.
Дата на публикуване: 16.05.2022