Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.09.2022

 

   Марин Константинов

    За принос в развитието на Общината.

 

 

               Димо  Николов

   За заслуги в икономическото развитие на Общината. 

 

 

                Петко Абушев

  За активно участие в обществения живот. 

 

 

              Никола Георгиев

  За заслуги в икономическото развитие на Общината.

 

 

         Хабил Хабил

  За принос чрез творческа и публицистична дейност .

 

 

               Розин Георгиев 

  За активно участие в обществения живот. 

 

 

       Казимир Попконстантинов

   Професор доктор на историчиските науки.

 

 

            Веселин Патрашков

    За активно участие в обществения живот. 

 

 

      Инж. Николай Неделчев

  За съществен принос в развитието на Община Ситово.

 

 

          Красимира Орлоева

  За принос чрез творческа и публицистична дейност.