Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFS6S2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFS6I7

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 30.09.2022
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с COVID - 19
Дата на публикуване: 27.09.2022

Списък на заличени лица
Дата на публикуване: 21.09.2022

Предварителен избирателен списък
Дата на публикуване: 18.08.2022

Хронограма
Дата на публикуване: 08.08.2022

Указ на президента
Дата на публикуване: 08.08.2022