Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

 

Севджан Адем

            Заместник кмет по Общинска

             собственост и УТКР

 

         Еда Самиева

Заместник кмет по Образование,

социални дейности и европейски проекти