Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NLAE7
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NLA10

Протоколи от 2023 г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 08.02.2023
Протокол №15 от 21.12.2023
Дата на публикуване: 03.01.2024

Протокол №14 от 29.11.2023
Дата на публикуване: 01.12.2023

Протокол № 13 от 09.11.2023 г
Дата на публикуване: 15.11.2023

Протокол № 12 от 03.10.2023 г
Дата на публикуване: 09.10.2023

Протокол № 11 от 14.09.2023 г
Дата на публикуване: 20.09.2023

Протокол № 10 от 31.08.2023 г
Дата на публикуване: 05.09.2023

Протокол № 9 от 31.07.2023 г
Дата на публикуване: 02.08.2023

Протокол № 8 от 29.06.2023 г.
Дата на публикуване: 30.06.2023

Протокол № 7 от 26.05.2023 г
Дата на публикуване: 31.05.2023

Протокол № 6 от 02.05.2023 г.
Дата на публикуване: 18.05.2023

Протокол № 5 от 27.04.2023 г.
Дата на публикуване: 02.05.2023

Протокол №4 от 30.03.2023 г.
Дата на публикуване: 04.04.2023

Протокол №3 от 28.02.2023 г.
Дата на публикуване: 01.03.2023

Протокол №2 от 13.02.2023 г.
Дата на публикуване: 14.02.2023

Протокол №1 от 31.01.2023 г.
Дата на публикуване: 08.02.2023