Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

ПП ДПС

 1. Аднан Осман

 2. Дженгис Еюб

 3. Рашид Абтула

 4. Седат Ариф

 5. Сердар Адем

 

ПП ГЕРБ

 1. Ангел Ангелов

 2. Бейти Мустафа

 3. Галина Йорданова

 4. Станчо Арсов

 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 1.  Димитър Христов

 2.  Диана Йовчева

 3.  Николай Неделчев

 4.  Янко Къров