Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2023

 

ПП ДПС

 1. Дженгис Еюб

 2. Несрин Башар

 3. Рашид Абтула

 4. Ридван Кязим

 5. Седат Ариф

 6. Сердар Адем

 7. Талят Шаюб

 

ПП ГЕРБ

 1. Мартин Костов

 2. Николета Деведжиева

 3. Станчо Арсов

 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 1.  Диана Йовчева

 2.  Драгомир Иванов

 3.  Янко Къров