Z6_PPGAHG8001TUA06U7M0D445037
Z7_PPGAHG8001TUA06U7M0D4450V6

Видео излъчване в реално време на заседанията на общинския съвет Ситово и комисии

Дата на публикуване: 19.06.2024
Последна актуализация: 19.06.2024