Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 12.09.2022

 

Данни за кореспонденция

пощенски адрес: 7583 с. Ситово, ул. “Трети март” №72

адрес на електронна поща: [email protected]; [email protected] 

профил в Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg / ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИТОВО