Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4
Заповеди на Кмета от 2024 Заповеди на Кмета от 2023 г. Заповеди на Кмета от 2022 г. Заповеди на Кмета от 2021 г. Заповеди на Кмета от 2020 г.

Списък на издадените актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.06.2022