Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 25.03.2022

На тази страница са публикувани всички протоколи на Общински съвет, съдържащи в себе си и решенията. В лявото подменю ще ги намерите подредени по години.