Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи от 2024г. Протоколи от 2023г. Протоколи от 2022г. Протоколи от 2021г. Протоколи от 2020г. Протоколи от 2019г. Протоколи от 2018г. Протоколи от 2017г. Протоколи от 2016г. Протоколи от 2015г. Протоколи от 2014г. Протоколи от 2013г. Протоколи от 2011г. Протоколи от 2012г. Протоколи от 2010г. Протоколи от 2009г. Протоколи от 2008г. Протоколи от 2007г. Протоколи от 2006г. Протоколи от 2005г. Протоколи от 2004г. Протоколи от 2003г.

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 25.03.2022

На тази страница са публикувани всички протоколи на Общински съвет, съдържащи в себе си и решенията. В лявото подменю ще ги намерите подредени по години.