Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

На територията на община Ситово функционират 2 детски градини с един филиал в с. Любен:

  • Детска градина „Щастливо детство“ - с. Ситово
  • Детска градина „Щастливо детство“  филиал - с. Любен
  • Детска градина „Мир“ - с. Искра