Z6_PPGAHG8009VQC06C4N2EK305M0
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQ316

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023 Г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

 

Линк към сайта на РИК Силистра - https://rik20.cik.bg/ns202304

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

 

Укази на президента - https://www.cik.bg/bg/1087

 

Хронограма - https://www.cik.bg/upload/185858/r1583-pril%20Hronograma%20izbori%20NS%2002042023-%D0%99%D0%93%20%D0%A1%D0%A1%D1%82.doc

 

РИК - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/rik

 

Регистри - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers

 

Изборни книжа - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/documents

 

За избирателите - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters

 

Принципни решения - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/resolutions

 

Гласуване извън страната – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/abroad

 

Машинно гласуване – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/machine

 

Въпроси и отговори – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/faq

 

Тарифи медии – https://www.cik.bg/bg/1157

 

Разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА СИК - https://rik20.cik.bg/ns202304

 

 

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Заповед за образуване на ПСИК
Дата на публикуване: 14.03.2023

Прокотол от консултаци
Дата на публикуване: 02.03.2023

Заявление за гласуване с ПСИК
Дата на публикуване: 23.02.2023

Заповед №71 от 17.02.2023г.- агит. материали
Дата на публикуване: 17.02.2023

Предварителни списъци
Дата на публикуване: 16.02.2023

Приложение към заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQ314

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023 Г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

 

Линк към сайта на РИК Силистра - https://rik20.cik.bg/ns202304

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

 

Укази на президента - https://www.cik.bg/bg/1087

 

Хронограма - https://www.cik.bg/upload/185858/r1583-pril%20Hronograma%20izbori%20NS%2002042023-%D0%99%D0%93%20%D0%A1%D0%A1%D1%82.doc

 

РИК - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/rik

 

Регистри - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers

 

Изборни книжа - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/documents

 

За избирателите - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters

 

Принципни решения - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/resolutions

 

Гласуване извън страната – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/abroad

 

Машинно гласуване – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/machine

 

Въпроси и отговори – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/faq

 

Тарифи медии – https://www.cik.bg/bg/1157

 

Разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА СИК - https://rik20.cik.bg/ns202304

 

 

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Заповед за образуване на ПСИК
Дата на публикуване: 14.03.2023

Прокотол от консултаци
Дата на публикуване: 02.03.2023

Заявление за гласуване с ПСИК
Дата на публикуване: 23.02.2023

Заповед №71 от 17.02.2023г.- агит. материали
Дата на публикуване: 17.02.2023

Предварителни списъци
Дата на публикуване: 16.02.2023

Приложение към заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQ346

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023 Г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

 

Линк към сайта на РИК Силистра - https://rik20.cik.bg/ns202304

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

 

Укази на президента - https://www.cik.bg/bg/1087

 

Хронограма - https://www.cik.bg/upload/185858/r1583-pril%20Hronograma%20izbori%20NS%2002042023-%D0%99%D0%93%20%D0%A1%D0%A1%D1%82.doc

 

РИК - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/rik

 

Регистри - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers

 

Изборни книжа - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/documents

 

За избирателите - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters

 

Принципни решения - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/resolutions

 

Гласуване извън страната – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/abroad

 

Машинно гласуване – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/machine

 

Въпроси и отговори – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/faq

 

Тарифи медии – https://www.cik.bg/bg/1157

 

Разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА СИК - https://rik20.cik.bg/ns202304

 

 

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Заповед за образуване на ПСИК
Дата на публикуване: 14.03.2023

Прокотол от консултаци
Дата на публикуване: 02.03.2023

Заявление за гласуване с ПСИК
Дата на публикуване: 23.02.2023

Заповед №71 от 17.02.2023г.- агит. материали
Дата на публикуване: 17.02.2023

Предварителни списъци
Дата на публикуване: 16.02.2023

Приложение към заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Z7_PPGAHG8009VQC06C4N2EK305E4

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023 Г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

 

Линк към сайта на РИК Силистра - https://rik20.cik.bg/ns202304

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

 

Укази на президента - https://www.cik.bg/bg/1087

 

Хронограма - https://www.cik.bg/upload/185858/r1583-pril%20Hronograma%20izbori%20NS%2002042023-%D0%99%D0%93%20%D0%A1%D0%A1%D1%82.doc

 

РИК - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/rik

 

Регистри - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers

 

Изборни книжа - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/documents

 

За избирателите - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters

 

Принципни решения - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/resolutions

 

Гласуване извън страната – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/abroad

 

Машинно гласуване – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/machine

 

Въпроси и отговори – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/faq

 

Тарифи медии – https://www.cik.bg/bg/1157

 

Разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА СИК - https://rik20.cik.bg/ns202304

 

 

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Заповед за образуване на ПСИК
Дата на публикуване: 14.03.2023

Прокотол от консултаци
Дата на публикуване: 02.03.2023

Заявление за гласуване с ПСИК
Дата на публикуване: 23.02.2023

Заповед №71 от 17.02.2023г.- агит. материали
Дата на публикуване: 17.02.2023

Предварителни списъци
Дата на публикуване: 16.02.2023

Приложение към заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023

Заповед №54 от 07.02.2023
Дата на публикуване: 08.02.2023