Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD3

Записване на часове

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 12.09.2022

 

Работно време на Звената за административно обслужване:

08:00 - 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

/не е необходимо предварително записване на час за посещение на звеното/