Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D25

Протоколи от 2022г.

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 23.03.2022
Протокол №13 от 22.12.2022 г.
Дата на публикуване: 30.12.2022

Протокол №12 от 30.11.2022 г.
Дата на публикуване: 06.12.2022

Протокол №11 от 28.10.2022 г.
Дата на публикуване: 02.11.2022

Протокол №10 от 28.09.2022 г.
Дата на публикуване: 04.10.2022

Протокол №9 от 31.08.2022 г.
Дата на публикуване: 08.09.2022

Протокол № 8 от 28.07.2022 г.
Дата на публикуване: 01.08.2022

Протокол №7 от 30.06.2022 г.
Дата на публикуване: 06.07.2022

Протокол №6 от 31.05.2022 г.
Дата на публикуване: 02.06.2022

Протокол №5 от 27.04.2022 г.
Дата на публикуване: 03.05.2022

Протокол №4 от 31.03.2022 г.
Дата на публикуване: 05.04.2022

Протокол №3 от 28.02.2022 г.
Дата на публикуване: 02.03.2022

Протокол №2 от 31.01.2022 г.
Дата на публикуване: 04.02.2022

Протокол №1 от 07.01.2022 г.
Дата на публикуване: 18.01.2022