Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111J15
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111JH4
Новини Обявления Съобщения Събития Профил на купувача Търгове и конкурси Кариери Вестник „Ситово днес“

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Общинска администрация Ситово публикува в този раздел актуалната информация, касаеща гражданите и бизнеса, важни съобщения и календар с културните събития през годината.