Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GMQLC2
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GMQL95

Протоколи от 2024г.

Дата на публикуване: 03.01.2024
Последна актуализация: 03.01.2024
Протокол № 8 от 28.06.2024 г
Дата на публикуване: 03.07.2024

Протокол № 7 от 31.05.2024 г
Дата на публикуване: 04.06.2024

Протокол № 6 от 30.04.2024 г.
Дата на публикуване: 08.05.2024

Протокол № 5 от 15.04.2024 г.
Дата на публикуване: 16.04.2024

Протокол № 4 от 28.03.2024 г.
Дата на публикуване: 03.04.2024

Протокол № 3 от 29.02.2024г.
Дата на публикуване: 07.03.2024

Протокол № 2 от 09.02.2024г.
Дата на публикуване: 14.02.2024

Протокол № 1 от 31.01.2024г.
Дата на публикуване: 05.02.2024