Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2022

 

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка: на телефон 08688 2213.

 

За да направите "Деловодна справка" е необходимо да посочите:

  •  РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС 
  •  ДАТА НА ДОКУМЕНТА