Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

 

Съгласно нормативната рамка общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Общинската собственост следва да се използва съобразно предназначението си и за нуждите, за които е предоставена.