Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 11.09.2022

с. Босна
Кмет: Денис  Рюстем
Тел.08662/22-48, E-mail: [email protected]

 

с. Искра
Кмет: Вилдан  Мемиш
Тел.08665/22-80, E-mail: [email protected]

с. Гарван
Кметски наместник: Димитър Неделчев
Тел.08669/22-15, E-mail: [email protected]

 

с. Любен
Кмет: Еджевит  Шабан
Тел.08662/22-52, E-mail: [email protected]

с. Добротица
Кмет: Искра Георгиева
Тел.08669/22-62, E-mail: [email protected]

с. Нова Попина
Кметски наместник: Костадин Тодоров
Тел.08665/23-37, E-mail: [email protected]

с. Ирник
Кметски наместник: Яна Стоянова
Тел.08662/22-46, E-mail: [email protected]

 

с. Поляна
Кметски наместник: Красимира Ангелова
Тел.08664/22-33, E-mail: [email protected]
с. Ястребна
Кметски наместник: Бейсин  Якуб
Тел.0887 085 283, 
с. Слатина
Кметски наместник: Николинка  Димитрова
Тел.08663/29-49,