Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFES0EF1
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFES0UN3

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Дата на публикуване: 11.04.2024
Последна актуализация: 24.04.2024

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

Линк към Районна избирателна комисия - https://rik20.cik.bg/europe2024

Изборни Книжа - https://www.cik.bg/bg/epns2024/documents

Принципни решения — https://www.cik.bg/bg/ep2024/important_resolutions

Машинно гласуване — https://www.cik.bg/bg/ep2024/machine_resolutions

Въпроси и отговори -  https://www.cik.bg/bg/epns2024/faq

Разяснителна кампания — https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign

За избирателите — https://www.cik.bg/bg/epns2024/voters

Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFES0UN0

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Дата на публикуване: 11.04.2024
Последна актуализация: 24.04.2024

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

Линк към Районна избирателна комисия - https://rik20.cik.bg/europe2024

Изборни Книжа - https://www.cik.bg/bg/epns2024/documents

Принципни решения — https://www.cik.bg/bg/ep2024/important_resolutions

Машинно гласуване — https://www.cik.bg/bg/ep2024/machine_resolutions

Въпроси и отговори -  https://www.cik.bg/bg/epns2024/faq

Разяснителна кампания — https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign

За избирателите — https://www.cik.bg/bg/epns2024/voters