Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

Общински съвет Ситово с мандат 2019-2023 г. е с численост 13 общински съветника. Общинските съветници представляват жителите на община Ситово. Излъчени  са от три политически формации, разпределени  в съставите на пет постоянни комисии.