Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2023

 

Общински съвет Ситово с мандат 2023-2027 г. е с численост 13 общински съветника. Общинските съветници представляват жителите на община Ситово.