Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.10.2022

 

     По статистически данни на НСИ оповестени на 03.10.2022 г. от Преброяване на населението и жилищния фонд, проведено през месец Септември 2021 г. по средногодишно  население  по области, общини и местоживеене, се посочва, че в община Ситово живеят 4 533 души. Броят на населението в общината съставлява 4.54 % от това на област Силистра.