Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

На територията на община Ситово функционират три основни училища и с една гимназия:

  • Професионална Гимназия по Селско Стопанство –  с. Ситово 
  • Основно  Училище "Георги Сава Раковски" –  с. Ситово
  • Основно Училище "Стефан Караджа" –  с. Искра
  • Основно Училище "Отец Паисий" –  с. Добротица