Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Контакти:

адрес: Обл. Силистра, Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. "Трети март" №72