Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ ВИДЕО

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Контакти:

адрес: Обл. Силистра, Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. "Трети март" №72

Z7_PPGAHG8009C8806A2PSE0Q34U7
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ ВИДЕО

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Контакти:

адрес: Обл. Силистра, Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. "Трети март" №72

Z7_PPGAHG8001L4D06AIEQAF633J3
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ ВИДЕО

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2022

 

Контакти:

адрес: Обл. Силистра, Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. "Трети март" №72