Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

 

Oбщина Ситово

7583 Ситово, област Силистра

ул. „Трети март“ №72

тел.: 086 88 2213 или тел.:086 63 2711

е-mail: [email protected]; [email protected]

Можете да ни намерите и във  Facebook 

 

Кметове и Кметски наместници в населените места на община Ситово