Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ5H4
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ595

Заповеди на Кмета на Община Ситово за 2020 г.

Дата на публикуване: 24.06.2022
Последна актуализация: 29.06.2022
Заповед №203/20.07.2020 г. за спечелил търг
Дата на публикуване: 20.07.2020