Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2022

 

Етичният кодекс определя основните етични и морални норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници от Общински съвет - Ситово.

 

Приет  с Решение № 88 от Протокол №14/ 23.12.2019 г. на Общински съвет - Ситово.