Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Сезгин Алиибрям - Кмет на община Ситово

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2022

 

 

Дата и място на раждане – 06 октомври 1971 г. в с. Искра
Семейно положение – семеен, с  1 дете
Образование – висше, специалност „Български език, литература и история“

Професионална биография:

В системата на социалното подпомагане:
2000 г. – 2003 г. – Социален работник;
2003 г. – 2007 г. – Началник отдел;
до 2012 г. – Главен експерт.

Допълнителна информация:

Член на ДПС от 1992 г., заемал длъжността „Председател на ОБС“ на МДПС в община Ситово.