Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I9EL5
Z7_PPGAHG8001KE3062LBDO9JINK2

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 03.05.2023
Последна актуализация: 03.05.2023

"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I9ED6
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I9ED3

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 03.05.2023
Последна актуализация: 03.05.2023

"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.