Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHAVQ0
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHAVQ3

МЕСТНИ ИЗБОРИ 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Дата на публикуване: 01.08.2023
Последна актуализация: 25.10.2023

Линк към Централна избирателна комисия - https://www.cik.bg/bg

Линк към Общинска избирателна комисия Ситово -  https://oik1932.cik.bg/mi2023

Изборни Книжа - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents

Разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign

Принципни решения на ЦИК -  https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/resolutions

Въпроси и отговори -  https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/faq

За избирателите - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/for-voters

Интерактивна електронна брошура - https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

Симулатор на машинно гласуване - https://www.cik.bg/suemg_29.10.2023/

Обучителни материали - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

Инструкция за видеонаблюдението в деня на изборите  - https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/elections.2023/2023-03-23-elections

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 17.10.2023

Заявление за гласуване с ПСИК
Дата на публикуване: 11.10.2023

Предварителни списъци - част II
Дата на публикуване: 26.09.2023

Предварителни списъци - част I
Дата на публикуване: 13.09.2023

Хронограма
Дата на публикуване: 04.08.2023

Указ на президента
Дата на публикуване: 04.08.2023