Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.09.2022

 

Стажовете се осъществяват съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

В Портала за студентски стажове в държавната администрация https://staj.government.bg/ се извършва цялата процедура – публикуване на обяви от различните администрации, кандидатстване, съобщение за интервю, класиране и потвърждаване на кандидатурите. Платформата осигурява публичност и прозрачност на действията, събирайки на едно място всички възможности за развитие и право на информиран избор.