Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Победители във Великденският базар за изработка на великденски украшения с благотворителна кауза „Дари живот на Ивелина“, организиран от Община Ситово съвместно с МКБППМН

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024
Победителите във Великденският базар за изработка на великденски украшения с благотворителна кауза „Дари живот на Ивелина“, организиран от Община Ситово съвместно с МКБППМН са:
В I-ва възрастова група - Детски градини:
1. Даниел Петров от ДГ "Щастливо детство" с. Ситово;
2. Айкут Махмуд от ДГ "Мир" с. Искра;
3. Сечил Гюрджан - ДГ "Мир" с. Искра.
Във II-ра възрастова група - I-IV клас:
1. Ирем Руфиевич - III-ти клас ОУ "Отец Паисий" с. Добротица;
2. Елчин Мустафа - ОУ "Стефан Караджа" с. Искра;
3. Група за занимания по интереси "Арт изкуства" при ОУ "Отец Паисий" с. Добротица.
В III – та възрастова група – V – VII клас:
1. Умут Рахми - ОУ "Стефан Караджа" с. Искра;
2. Група за занимания по интереси "Арт изкуства" при ОУ "Отец Паисий" с. Добротица;
3. Мутлу Фикри - ОУ "Отец Паисий" с. Добротица.
В IV –та възрастова група – VIII – XII клас:
1. Нехир Абидин - 10-ти клас от ПГСС с. Ситово.
Поощрителни грамоти за участие получиха:
НЧ "Възраждане - 2017" с. Ситово
НЧ "Христо Смирненски - 1940" с. Ситово
НЧ "Зора - Нова Попина- 2008 " с. Нова Попина