Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията на Община Ситово“

Дата на публикуване: 26.09.2023
Последна актуализация: 26.09.2023
Информация за проекта
Дата на публикуване: 26.09.2023