Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I5PL0

Фолклорен събор "Песни и танци от Добруджа" Ситово - 2023

Дата на събитие: 18.06.2023
Дата на публикуване: 16.05.2023
Последна актуализация: 05.12.2023

П О К А Н А

              

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА СИТОВО,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СИТОВО

 

ВИ КАНИ НА

ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ДОБРУДЖА” - СИТОВО - 2023г.

 

На 18.06.2023 г. от 10:00 часа

В парка на с. Ситово

Очакваме Ви!

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ДОБРУДЖА” СИТОВО - 2023 г.

 

I. Организатори

Организатор и домакин на фолклорния събор „Песни и танци от Добруджа” - Ситово 2023г. е Община Ситово.

II. Време и място на провеждане:

На 18 юни 2023г., на сцената  в парка от 10.00 часа.

III. Основни цели за провеждане на събора

Съборът има за цел да популяризира и съхрани българската фолклорна песен и танц, които ще допринесат за създаването на приемственост между поколенията изпълнители. Да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.

VI. Съборът се финансира от Община Ситово

V. Право на участие имат:

 • самодейни певчески групи за автентичен или обработен фолклор, вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители към народните читалища, организации и творчески клубове;
 • фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен или обработен танцов фолклор;
 • клубове за народни танци;
 • съборът няма възрастови ограничения

VI. Правила за участие

Участниците във фолклорния събор „Песни и танци от Добруджа” - Ситово 2023г. попълват заявка за участие, при следния регламент:

 • Индивидуалните фолклорни изпълнители представят до две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути;
 • Групи за автентичен фолклор представят до две песни с времетраене до 6 минути.

    Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

 • Групи представящи обреди и обичаи:
 • времетраене на изпълнението до 8 минути;
 • препоръчително е да бъдат свързани с жътвата или да отговарят на обредно - летния календар.

 

 • Фолклорни танцови състави представят до два танца с времетраене до 8 минути:
 • Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

VII. Общи условия на събора

 • Съборът няма конкурсен характер;
 • Всички участници в събора получават грамота за участие;
 • Разходите за пътни и храна са за сметка на участниците;
 • За съхранението и опазването на реквизита и личните вещи на участниците отговарят ръководителите на групи;
 • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на събора, без да заплащат права и обезщетения.

 

VIII. Скрок и адрес за изпращане на заявката за участие:

Заявката за участие се изпраща до 09.06.2023г. по пощата на адрес:

с. Ситово п.к. 7583 ул. Трети март № 72 Община Ситово или на

e-mail: [email protected], телефон за връзка 0878453678 или 08663 22 56

Редът за участие се определя в зависимост от поредността на получените заявки.

Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Антикорупция

Дата на публикуване: 28.09.2022
Последна актуализация: 29.09.2022

 

Сигнал с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, отнасящ се за служител на Община Ситово, по смисъла на  ЗПКОНПИ, се подава в деловодството на Община Ситово.


Адрес: с. Ситово, ул. „Трети март“ № 72, ет. 3, ст. 37
Е-mail: [email protected] 

 

Съгласно  чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
 
Съгласно чл. 48  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:
► трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
► имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;
► конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
► позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
► дата на подаване на сигнала;
► подпис на подателя.