Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 29.07.2022

Община Ситово

ул. “Трети март” №72
село Ситово, Област Силистра

Телефонна централа +359 86 882 213

Е-mail: [email protected][email protected]