Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Ситово

Андриан Андреев

Приемен ден:

Вторник от 14:00 ч. до 15:00 ч. и четвъртък от 10:00 ч. до 11:00 ч.