Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 15.04.2024

с. Босна
Кмет: Денис  Рюстем
Тел.08662/22-48, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Босна, ул. "Първа" №18,  ПК 7533

 

с. Любен
Кмет: Еджевит  Шабан
Тел.08662/22-52, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Любен, ул. "Първа" №2, ПК 7534

с. Гарван
Кмет: Гинка Макриева
Тел.08669/22-15, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Гарван, ул. "Първа" №2, ПК 7589

 

с. Нова Попина
Кметски наместник:  Красимира Великова
Тел.08665/23-37, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Нова Попина, ул. "Първа" №16, ПК 7582

с. Добротица
Кмет: Искра Георгиева
Тел.08669/22-62, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Добротица, ул. "Добруджа" №18, ПК 7531

 

с. Поляна
Кметски наместник: Красимира Ангелова
Тел.08664/22-33, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Поляна, ул. "Първа" №35 А, ПК 7584

 

с. Ирник
Кметски наместник: Яна Стоянова
Тел.08662/22-46, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Ирник, ул. "Трета" №5, ПК 7661

 

с. Попина
Кмет: Светла Удрева
Тел.08668/22-36, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Попина, ул. "Първи май" №58, ПК 7590

с. Искра
Кмет: Билгин Ниязи
Тел.08665/22-80, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Искра, ул. "Образцова" №13, ПК 7580

 

 

 

 

 

 

 

с. Слатина
Кметски наместник: Кадир Кадиров
Тел.08663/29-49, E-mail: [email protected]

Адрес: с. Слатина, ул. "Втора" №2, ПК 7585

 

 

 с. Ястребна
Кметски наместник: Бейсим  Якуб
Тел.0887 085 283,