Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

Символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ситово са уникални и са определени с Наредбата за символиката и отличията  на Община Ситово, приета от Общинския съвет.