Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2022

 

Приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Ситово:

  • На място в звено „Административно обслужване“
  • По електронен път , изпратено на ел. поща: [email protected][email protected]
  • Чрез Платформа за достъп до обществена информация
  • По пощата на адрес: Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. „Трети март“№72
  • Телефон за контакт: 086/ 882 213