Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O24
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I01
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K35

История

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

Територията на Община Ситово е била населявана от най-стари времена. За това свидетелстват останалите паметници от най- различни етноси и култури.

В района на с. Ситово край селата Гарван, Поляна и Слатина се намират селищни могили от енеолитната (с предположение и от неолитната) епоха. Също в този район край селата Добротица, Ирник, Искра, Поляна, Ястребна, Нова Попина, Ситово и Любен се намират надгробни могили от тракийската предримска епоха.

През VІ-ти век при идването на славяните на Балканския полуостров са били образувани много славянски селища. Едни от тях са тези край с. Гарван и Попина. И при двете селища са открити некрополи.

Тези селища съществуват и по времето на Първата българска държава (осн. 681 г.). Други такива селища се намират край селата Ситово, Слатина и Добротица.

На територията на Община Ситово има открити и проучени археологични обекти и исторически паметници, които дават определен културен исторически облик на района.

  • Селищни могили – с. Гарван – в местността Кривана, с. Поляна и с. Слатина на 1,6 км в местността Калфа;
  • Надгробни могили – на територията на общината са открити 34 с тракийски произход. Разположени са вкупом по 3-4 скали в с. Добротица, Ирник, Искра и Ситово;
  • Некрополи – с. Гарван, Ситово , Попина, които все още са непроучени;
  • Антична крепост – в с. Гарван – на 4 км северна посока от селото, в местността „Кючюк гюл“ и „Кала“. Античната крепост има форма на триъгълник с притъпен връх, което е доказателство за вероятния и римски произход.